ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG LẦN THỨ I

ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG LẦN THỨ I

Lượt xem:

KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG PTDTNT ĐĂK MIL LẦN THỨ I  NHIỆM KỲ 2016 – 2017  Năm học 2016 – 2017, Đoàn trường  PTDTNT Đăk Mil có tổng số 3 chi đoàn, trong đó có 2 chi đoàn học sinh và 1 chi đoàn giáo viên. Tổng số 43 đoàn viên, có 32 đoàn viên học sinh và 11 đoàn viên giáo viên. Năm học 2016 – 2017 [...]