Trường PTDTNT THCS và THPT huyện Đăk Mil sinh tham gia cuộc thi English speaking contest 2020 – Tìm hiểu về công viên địa chất tỉnh Đăk Nông năm 2020

Trường PTDTNT THCS và THPT huyện Đăk Mil sinh tham gia cuộc thi English speaking contest 2020 – Tìm hiểu về công viên địa chất tỉnh Đăk Nông năm 2020

Lượt xem:

Qua cuộc thi ,bên cạnh việc học sinh được rèn luyện kĩ năng học tiếng Anh, được tìm hiểu về các địa danh trong quần thể Công viên địa chất tỉnh Đăk Nông, sau cuộc thi học sinh nhà trường đã đạt được : Về cá nhân có 2 giải nhì, 3 giải 3 và 10 giải khuyến khích – Về giải tập thể Nhà trường đạt giải 3 [...]
Trường PTDTNT THCS và THPT huyện Đăk Mil sinh tham gia cuộc thi English speaking contest 2020 – Tìm hiểu về công viên địa chất tỉnh Đăk Nông năm 2020

Trường PTDTNT THCS và THPT huyện Đăk Mil sinh tham gia cuộc thi English speaking contest 2020 – Tìm hiểu về công viên địa chất tỉnh Đăk Nông năm 2020

Lượt xem:

Qua cuộc thi ,bên cạnh việc học sinh được rèn luyện kĩ năng học tiếng Anh, được tìm hiểu về các địa danh trong quần thể Công viên địa chất tỉnh Đăk Nông, sau cuộc thi học sinh nhà trường đã đạt được : Về cá nhân có 2 giải nhì, 3 giải 3 và 10 giải khuyến khích – Về giải tập thể Nhà trường đạt giải 3 [...]
Học khối THPT trường PTDTNT THCS và THPT huyện Đăk Mil sinh tham gia cuộc thi English speaking contest 2020

Học khối THPT trường PTDTNT THCS và THPT huyện Đăk Mil sinh tham gia cuộc thi English speaking contest 2020

Lượt xem:

Chuyến đi đầy ý nghĩa  Hành trình Địa Chỉ Đỏ 1. Di tích Lịch sử Đồi 772 2. Nhà ngục Đăk Mil 3.Hồ Tây Đăk Mil [...]