ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG LẦN THỨ I

Lượt xem:

Đọc bài viết

KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG PTDTNT ĐĂK MIL LẦN THỨ I

 NHIỆM KỲ 2016 – 2017

 Năm học 2016 – 2017, Đoàn trường  PTDTNT Đăk Mil có tổng số 3 chi đoàn, trong đó có 2 chi đoàn học sinh và 1 chi đoàn giáo viên. Tổng số 43 đoàn viên, có 32 đoàn viên học sinh và 11 đoàn viên giáo viên.

Năm học 2016 – 2017 chi đoàn trường PTDTNT Đăk Mil chuyển từ chi đoàn lên thành Đoàn trường PTDTNT Đăk Mil.

Đoàn trường PTDTNT Đăk Mil đã tiến hành Đại hội đoàn trường lần thứ I, nhiệm kỳ 2016 – 2017 vào ngày 14 tháng 10 năm 2016. Đây là lần đầu tiên Đoàn trường tiến hành Đại hội.

H3

Về dự Đại hội Đoàn trường PTDTNT Đăk Mil lần thứ I, Nhiệm kỳ 2016 – 2017 có đồng chí Nguyễn Công Mạnh bí thư huyện đoàn vế dự, phía nhà trường có đồng chí Ngô Thạch Anh, phó hiệu trưởng, đại diện BCH Công đoàn nhà trường tham dự. Về dự đại hội có đại diện 02 Đoàn trường THPT Đăk Mil, THPT Trần Hưng Đạo cùng vệ dự.

H1

 

Trong đại hội đồng chí Mai Trung Tuyến, thay mặt đoàn chủ tịch đã thông qua dự thảo bản phương hướng nhiệm vụ của Đoàn trường PTDTNT Đăk Mil nhiệm kỳ 2016 – 2017. Các đại biểu đã đóng góp ý kiến xây dựng vào bản phương hướng , các Đại biểu đã thông qua các chỉ tiêu phấn đấu của Đoàn trường.

H2

 

Đại hội đã bầu ra được BCH Đoàn trường PTDTNT Đăk Mil,lần thứ I nhiệm kỳ 2016 – 2017 gồm 07 đồng chí.

 

Nghị quyết của Đoàn trường PTDTNT Đăk Mil đã được thực hiện ngay sau khi tiến hành đại hội.

H4

 

Mai Trung Tuyến